Tirgul Ideilor Eco Responsabile – 30 noiembrie

Participanţii la Competiţia Moldova Eco Energetică, ce au depus dosarele la nominația Idei Eco Responsabile și au trecut etapele de selecţie, îşi vor prezenta ideile de proiecte în faţa potenţialilor sponsori, donatori și parteneri de dezvoltare. Ideile de proiecte ce şi-au găsit finanţare vor fi anunţate la Gala Moldova Eco Energetică, în data de 2 decembrie 2016. La Târg vor fi prezentate și alte proiecte din sectorul energiei regenerabile şi eficienţei energetice ce urmează a fi finanțate,ce nu au participat la Concursului Moldova Eco Energetică, ediția 2016.

Leave a Reply

Your email address will not be published.