Lumea are nevoie de soluții inovatoare pentru a crea un nou viitor a energiei durabile. Nimeni nu știe unde sau când va apărea următoarea soluție de succes în domeniu. Proiectele și tehnologiile care ar putea schimba lumea sunt dezvoltate la nivel global, iar Concursul de premiere Moldova Eco Energetică, petrecut sub egida Ministerului Economiei al Republicii Moldova, este gata să recunoască și să recompenseze acești inovatori ai timpului nostru, prezenți în toate sectoarele economiei naționale.

În absenţa resurselor energetice proprii şi în condiţiile dependenţei tot mai mari de importuri, utilizarea raţională a energiei şi resurselor energetice tradiţionale, precum şi valorificarea resurselor regenerabile de energie, constituie o prioritate strategică.

Lansată în anul 2012, Competiția Moldova Eco Energetiсă are ca scop susținerea celor mai importante inițiative în producerea, transmiterea, distribuţia şi consumul eficient de energie, în implementarea, dezvoltarea şi promovarea tehnologiilor moderne, precum și a inovaţiilor în domeniul vizat.

Pentru a fi siguri că nimeni dintre cei implicați în promovarea și utilizarea eficientă a resurselor tradiționale și celor alternative de energie nu a fost evitat, au fost instituite câteva nominații de premiere: Istorii Eco Responsabile, Tehnologii Eco Responsabile și Idei Eco Responsabile.

Concursul este organizat de Agenția pentru Eficiență Energetică și realizat la iniţiativa Proiectului Energie şi Biomasă în Moldova, finanțat de Uniunea Europeană şi cofinanțat, implementat de PNUD Moldova.