PANELUL NR. 1 (Energie Solară, Energie Eoliană, Energie Hidraulică, Energie Geotermală și Aerotermală)Instituția
Ion Sobor Centrul „Energie Plus”; Facultatea de Energetică, UTM
Ion Cozma Agenţia pentru Eficienţă Energetică
Valeriu Dulgheru Facultatea Inginerie și Management în Construcția de Mașini, UTM
Alisa Martînov Ministerul Economiei
PANELUL NR. 2 (Bioenergie)Instituția
Valentin Arion Facultatea Energetică, UTM
Ana Ţurcanu Expert independent
Manole Balan Agenţia pentru Eficienţă Energetică
Eugen Pelivan Consultant ADR Centru / GIZ
PANELUL NR. 3 (Eficienţă energetică )Instituția
Gheorghe Croitoru Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor
Denis Tumuruc Ministerul Economiei
Valerian Colun Fondul pentru Eficienţă Energetică
Denis Isacov Agenția pentru Eficiență Energetică
PANELUL NR. 4 (Comunicare, Inițiativa educaţională, Tineret )Instituția
Ludmila Andronic Expert în comunicare
Antoniţa Fonari Presedinte Consiliul ONG
Petru Macovei Asociaţia Presei Independente
Elena Junghină Serviciul comunicare, Termoelectrica SA
PANELUL NR. 5 (Idei și Tehnologii Eco Responsabile )Instituția
Ion Sobor Centrul „Energie Plus”, Facultatea de Energetica, UTM
Valentin Arion Facultatea Energetică, UTM
Valeriu Dulgheru Facultatea Inginerie și Management în Construcția de Mașini, UTM
Vadim Iațchevici Agenția pentru Inovații și Transfer Tehnologic
Ion Cozma Agenția Pentru Eficiență Energetică

Pentru examinarea cât mai minuțioasă, transparentă, profesionistă și deliberativă a formularelor depuse la concurs, acestea, în funcţie de categorie, sunt evaluate de către cinci paneluri de evaluare:

Panel 1 –         Istorii Eco Responsabile:  Energie Solară, Energie Eoliană, Energie Hidraulică, Energie Geotermală și Aerotermală;

Panel 2 –         Istorii Eco Responsabile: Producerea biocombustibililor solizi, lichizi, gazoși și sisteme de alimentare cu energie din biomasă;

Panel 3 –         Istorii Eco Responsabile: Eficienţă Energetică – toate sectoarele;

Panel 4 –         Istorii Eco Responsabile: Cea mai bună Iniţiativă de Comunicare şi Sensibilizare, Educaţională și a Tinerilor;

Panel 5 –         Idei și Tehnologii Eco Responsabile – toate categoriile

Lista membrilor Panelurilor de Evaluare propuși pentru competiție se aprobă de către Consiliul de Coordonare a concursului, la propunerea Secretariatului Moldova Eco Energetică și este revizuită anual.