Concurs de promovare a companiior de pe piața Republicii Moldova, ce implementează, realizează și dezvoltă proiecte notabile în domeniul surselor de energie regenerabile și a eficienței energetice. Companiile trebui să dipună de tehnologii cu efect direct sau indirect de îmbunătățire a eficienţei energetice în sectoarele economiei naționale, domeniul privat sau public, tehnologii de producere, stocare, transport, distribuţie, furnizare şi consum a energiei tradiţionale sau regenerabile, cu un înalt grad de performanţă energetică.

La concursul Tehnologii Eco Responsabile se pot înscrie:

 1.  Întreprinderi private;
 2.  Întreprinderi de stat;
 3.  Universități/instituții de cercetare/academii;
 4.  Asociații profesionale;
 5.  Persoane fizice;
 6.  Autoritățile publice locale;
 7.  Mijloace mass media, inclusiv electronice;
 8.  ONG-uri sectoriale care promovează principii Eco Responsabile.

Sunt considerate eligibile să aplice la concurs instituțiile care au implementat proiecte de eficienţă energetică în diferite sectoare ale economiei naționale: energetică, industrie, agricultură, transport, clădiri de destinație diversă,  sisteme de iluminat public și altele; proiecte de valorificare a surselor regenerabile de energie, precum și Inițiative de comunicare, sensibilizare, educaționale cât și cele promovate de tineret în domeniul eficienței energetice și valorificării surselor regenerabile de energie.

La concursul Tehnologii Eco Responsabile se pot înscrie entitățilecare promovează și implementează tehnologii:

 1.  de îmbunătățire, cu efect direct sau indirect, a eficienței energetice în diferite sectoare ale economiei naționale, inclusiv în sfera publică;
 2.  de producere, transport, distribuție, furnizare și consum a energiei din surse tradiționale sau regenerabile, cu un înalt grad de performanță energetică;
 3.  de valorificare a plantelor energetice;
 4.  de valorificare energetică a tuturor categoriilor de deșeuri organice;
 5.  de producere a materialelor energoeficiente;
 6.  de producere și/sau asamblare locală a echipamentelor aferente tehnologiilor respective.

Se instituie categoriile de Cel mai bun promotor de tehnologii în domeniul:

 • Energiei Solare Fotovoltaice;
 • Energiei Solare Termice;
 • Energiei Eoliene;
 • Energiei Hidraulice;
 • Energiei Geotermale și Aerotermale;
 • Biocombustibililor;
 • Sistemelor de alimentare cu energie din biomasă;
 • Materialelor energoeficiente pentru construcții;
 • Valorificării plantelor energetice și deșeurilor organice;
 • Echipamentelor energoeficiente în domeniul industrial;
 • Echipamentelor energoeficiente în domeniul energetic;
 • Echipamentelor energoeficiente în domeniul transporturilor;
 • Echipamentelor energoeficiente în domeniul clădirilor;
 • Aparatelor electrocasnice de înaltă eficiență energetică;
 • Tehnologiilor infornaționale;
 • Iluminatului eficient energetic.