Concurs de selectare a propunerilor de proiecte investiționale sau de extindere a celor existente în domeniul eficienței energetice și valorificării surselor de energie regenerabile. Componenta propune acordarea asistenței tehnice și financiare pentru elaborare și implentarea proiectelor în domeniu vizat. Aici se înscriu idei de noi proiecte investiționale fezabile și aferente producerii, stocării, transportării, distribuției, furnizării și consumului de energie, inclusiv din surse regenerabile. La fel se înscriu și idei noi de proiecte investiționale fezabile de îmbunătățire a performanței energetice a clădirilor, instalațiilor și proceselor tehnologice.

În cadrul concursului au fost instituite următoarele categorii:

Cea mai bună idee în domeniul eficienței energetice în:

  • Sectorul clădirilor;
  • Sectorul public;
  • Sectorul energetic;
  • Sectorul industrial;
  • Sectorul transporturilor;
  • Sectorul tehnologiilor informaționale
  • Cea mai bună idee de valorificare SER (indiferent de tip).