Istorii Eco Responsabile este concursul ce premiază proiecte investiționale de succes în domeniul eficienței energetice și surselor regenerabile de energie, implementate la data depunerii dosarului și care n-au participat la edițiile precedente ale competiției. Tot aici se înscriu și inițiativele de comunicare și sensibilizare, educaționale, cât și cele promovate de tineret, în domeniul eficienței energetice și valorificării energiilor regenerabile.

La concursul Istorii Eco Responsabile se pot înscrie:

 1.  Întreprinderi private;
 2.  Întreprinderi de stat;
 3.  Universități/instituții de cercetare/academii;
 4.  Asociații profesionale;
 5.  Persoane fizice;
 6.  Autoritățile publice locale;
 7.  Mijloace mass media, inclusiv electronice;
 8.  ONG-uri sectoriale care promovează principii Eco Responsabile.

Sunt considerate eligibile să aplice la concurs instituțiile care au implementat proiecte de eficienţă energetică în diferite sectoare ale economiei naționale: energetică, industrie, agricultură, transport, clădiri de destinație diversă,  sisteme de iluminat public și altele; proiecte de valorificare a surselor regenerabile de energie, precum și Inițiative de comunicare, sensibilizare, educaționale cât și cele promovate de tineret în domeniul eficienței energetice și valorificării surselor regenerabile de energie. În cadrul competiției Istorii Eco Responsabile nu pot depune dosarul de aplicare show-room-urile din țară. Aplicanții sus menționați pot depune dosarul doar la competițiile Tehnologii și Idei Eco Responsabile.

În scopul identificării, promovării şi replicării celor mai proeminente proiecte realizate în domeniul eficienţei energetice, energiilor regenerabile și inițiative de comunicare, sensibilizare, educaționale cât și cele promovate de tineret, au fost instituite următoarele categorii ale concursului:

Cel Mai Bun Proiect în Domeniul:

 • Energiei Solare Fotovoltaice;
 • Energiei Solare Termice;
 • Energiei Eoliene;
 • Energiei Hidraulice;
 • Energiei Geotermale și Aerotermale;
 • Producerii Biocombustibililor solizi;
 • Producerii Biocombustibililor lichizi;
 • Producerii Biocombustibililor gazoși;
 • Sistemelor de alimentare cu energie din biomasă;

Cel Mai Bun Proiect de Eficiență Energetică în:

 • Sectorul energetic;
 • Sectorul industrial;
 • Sectorul clădirilor;
 • Sectorul transporturilor;
 • Sectorul public;
 • Sectorul tehnologiilor informaționale.

Cea mai bună Iniţiativă:

 • de Comunicare;
 • Educaţională;
 • a Tinerilor.