MEMBRII CONSILIULUI DE COORDONARE A CONCURSULUI NAȚIONAL MOLDOVA ECO ENERGETICĂ 2017

 

 1. Ministerul Economiei, la nivel de ministru / viceministru sectorial;
 2. Agenția pentru Eficiență Energetică – Dragoș Pidleac, director interimar;
 3. Fondul pentru Eficiență Energetică – Octavian Crestin, director interimar;
 4. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcțiilor – Gheorghe Croitoru, șef al direcției reglementări tehnico-economice;
 5. Ministerul Educației – Condruc Viorica, consultant principal, direcţia învăţămînt secundar profesional şi mediu de specialitate;
 6. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare – Marcela Stahi, consultant în serviciul producţie ecologică şi produse de origine;
 7. Agenția pentru Inovare și Transfer Tehnologic – Roman Chircă, director;
 8. PNUD Moldova – Victor Cotruță, manager Proiect Energie și Biomasă;
 9. Congresului Autorităţilor Locale din Moldova – Gheorghe Răileanu, vicepreședinte al CALM;
 10. Institutului de Energetică al AȘM- Vladimir Berzan, vicedirector pe ştiinţă;
 11. Asociația Consumatorilor de Energie – Nicolae Mogoreanu, președinte;
 12. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor – Oleg Tofilat, secretar de stat;
 13. Ministerul Finanțelor – Iurie Nastas, șef secția finanțele economiei naționale;
 14. Universitatea Tehnică a Moldovei – Viorel Bostan, rector;
 15. Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală – Petru Profire, șef direcție management intern.